Vladimír Repiský

Funkcia:

konzultant, tréner, koordinátor

Kompetencie:

PPAP / VDA2,

APQP

Problem solving (teamwork), Kaizen

Global 8D Report

PDCA, DMAIC systematické zlepšovanie

FMEA

SPC

Procesný audit VDA 6.3 A, BII

MSA (analýza systému merania)

5S na pracovisku

 

Kariéra:

  • Senior inžinier kvality – Semecs,s.r.o.
  • Inžinier kvality pre automotive projecty.
  • Inžinier kvality pre zákaznícky servis RMA a Reklamácie a QMS podľa  ISO/TS 16949 , ISO 9001, ISO 13485/  a EMS 14001 .
  • Koordinátor nových projektov - NPI
  • Certifikovaný IPC 610 tréner (už síce nemám platný certifikát, ale know-how je tam)
  • Produktový inžinier (technológ) pre výrobu v sériovej fáze.

 

Zručnosti:

8 rokov prax v oblasti riadenia systému manažérstva kvality, riadenia procesov a aktivít s dopadom na spokojnosť zákazníkov a riadenie vnútropodnikových procesov ovplyvňujúcich náklady na kvalitu, resp. nekvalitu.

 

Skúsenosti v odbore:

Vedenie tímov a organizácia aktivít na úrovni stredného manažmentu a riešenie projektov vo výrobných procesoch zameraných na zvýšenie produktivity a efektívnosti, zníženie chybovosti procesov a produktov. Organizovanie a realizácia interných, vnútropodnikových školení na témy systematické zlepšovanie kvality produkcie, IPC 610 pre CIS.