Ing. Milan Orieščik

Funkcie:

tréner, konzultant

 

Kariéra:

 • Plánovanie výroby, logistika, sektor strojárenstvo, automotiv /li>
 • Metrológ spoločnosti, sektor strojárenstvo, automotiv
 • Riaditeľ kvality, sektor strojárenstvo, automotiv
 • Riaditeľ závodu ( plant manager ), sektor strojárenstvo, automotiv
 • Riaditeľ kvality ( na holdingovej úrovni – 6 spoločností ), sektor strojárenstvo, automotiv
 • Riaditeľ kvality, sektor elektrotechnika, automotiv

 

Kompetencie:

 • Zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie ISM - kvalita, environment, bezpečnosť
 • Školenia metód a nástrojov a audítorstva v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti
 • Interné audity, audity dodávateľov, audity treťou stranou
 • Vzdelávanie dospelých, riadenie ľudských zdrojov

 

Skúseností v odbore:

 • Zavádzanie QMS – ISO9001, QS 9000, VDA6.1, ISO/TS16949, EMS – ISO14001, SM BOZP – OHSAS18001
 • Analýzy a implementácia metód pre zlepšenie kvality, environmentálneho a bezpečného správania
 • Vzdelávanie pracovníkov v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti