Dočasný manažment

Interim Manažéri jednajú podnikavo, flexibilne, pracujú ako implementeri na mieste so zameraním na projekty. Popri dlhoročných skúsenostiach a schopnostiach v operatívnom biznise, v problémovej analýze a v príprave zavádzaných koncetov, ponúkajú naši „dočasní manažéri profesionalitu, vysoké sociálne kompetencie a vedúce schopnosti spojené s prirodzenou autoritou.

Typické oblasti nasadenia našich „Dočasných (Interim) Manažérov sú:

  • Manažment kvality: Externý manažer kvality na určitý čas, vybudovanie nového systému kvality
  • Procesný manažment: optimalizácia nákupu a procesu, zlepšovanie reťazca pridanej hodnoty, budovanie a optimalizácia plánovania (logistiky)
  • Kontroling: vytvorenie a prevzatie operatívneho kontrolingu na mieste, realizácia kontrolingivých systémov špecifických pre podniky


Dôvody pre nasadenie „Dočasného (Interim) Manažéra:

  • Premostenie dovoleniek
  • Riadenie transferu podnikového Nákupu
  • Strategický personálny manažment
  • Trasfer celého podniku a výstavba nového v zahraničí / zo zahraničia