Manažment životného prostredia

Stanovenie vplyvov na ŽP, vyhodnotenie a redukcia pomocou cielených opatrení