Procesný manažment

Stanovenie/modelovanie procesov a realizácia predpisov v praxi pomocou „procesne orientovaného myslenia“

 

Riadenie nábehu výroby

 
Na základe viditeľnej redukcie času na vývoj výrobku, drasticky skrátených časov životného cyklu výrobku a stúpajúceho počtu možných variácií výrobkov, sa nábeh sériovej výroby v podnikoch stáva významným výkonnostným a súťažným kritériom. Zložitosť "riadenia nábehu výroby" ako integračného procesu medzi vývojom a výrobou výrobku spôsobuje, že možnosti optimalizácie, v tejto pre ekonomickosť projektu dôležitej fáze, sa stávajú nedostatočné.

Pozenciál pri „nábehu sériovej výroby“ pozostáva zo špecifického výberu a usporiadania, pre podnik, najvhodnejšej stratégie a na nej postavenom výbere metód, nasadených do hlavných procesov nábehu výroby.

Naša podpora pre Vás sa môže týkať nasledujúcich oblastí:

 • Plánovanie
  • Riadenie spúšťania
  • Kontrola spúšťania
  • Riadenie informácií a poznatkov
  • Organizácia nábehov
  • Odstraňovanie porúch (Troubleshooting)

 

Plánovanie výroby

 
Od optimalizácie jednotlivých pracovných miest cez nadimenzovanie špecifického výrobného zariadenia až po realizáciu kompletného výrobného systému. Vieme zastrešiť plánovanie širokého rozsahu výrobných oblastí, o ktoré je v súčasnom svete záujem.

Naša podpora pre Vás sa môže týkať nasledujúcich oblastí:

 • Plánovanie a optimalizácia procesov
 • Plánovanie zariadení a výrobných prostriedkov
 • Definovanie procesov
 • Zisťovanie spôsobilosti strojov
 • Riadenie zlepšovania
 • Komplexný projektový manažment