Projektový manažment

Projektováý manažment chápeme ako centrálnu vedúcu úlohu, ktorá sa musí jednoducho v podniku zabývať. Každý jeden potrebuje mať príslušnú zodpovednosť a komptencie vo svojej oblasti, aby mohol udržať termíny, náklady a kvalitu pod kontrolou.

Naša podpora pre Vás sa môže týkať nasledujúcich oblastí:

  • Riadenie komplexných projektov
  • Zavedenie projektového manažmentu
  • Organizácia a školenie nástrojov projektového manažmentu
  • Koučing vedúcich projektov