Riadenie dodávateľov

Podniky sa dnes sústreďujú na svoje základné kompetencie a vykrývajú svoje technologické úniky. Vďaka tomu nútene stúpajú nakupované objemy a zároveň sa zvyšuje ich závislosť na dodávateľoch. V týchto prípadoch prináša kontinuálne preverovanie a zlepšovanie vlastnej dodávateľskej základne výrazné posilnenie konkurencieschopnosti. Význam komplexného „Riadenia dodávateľov“ naberá týmto stále viac a viac na váhe.

Naša podpora pre Vás sa týka nasledujúcich oblastí:

  • Identifikácia dodávateľov
  • Lokalizácia dodávateľov
  • Anylýza dodávateľov
  • Hodnotenie dodávateľov
  • Výber dodávateľov
  • Dodávateľský Controlling
  • Regulácia vzťahov s dodávateľmi