Riadenie rizík

Riziká komplexnosti projektov môžu byť rozmanitej povahy a môžu sa týkať úplne rozličných oblastí podniku – od vývoja a výskumu, cez nákup, výrobu a predaj až po logistiku

Z tohto dôvodu je úspešné len celkové, na celý podnik sa vzťahujúci „Riadenie rizík“. 

Naša podpora pre Vás sa týka nasledujúcich oblastí:

  • Identifikácia rizík
  • Analýza rizík a vyhodnotenie
  • Zaobchádzanie s rizikami
  • Stráženie rizík
  • Komunikácia o rizikách