Projektová podpora pri FMEA

Zostavenie FMEA kladie vysoké požiadavky na celý FMEA team. Niekedy môže zapojenie externej podpory do niektorých častí výrazne skrátiť celkový čas realizácie projektu.  Takto je možné preklenúť chýbajúce kapacity a zároveň aj vhodným spôsobom ďalej rozšíriť dostupné znalosti.

Môžeme Vás dočasne podporiť v rozličných častiach projektu, napríklad:

  • Príprava a plánovanie FMEA
  • Moderovanie a dokumentovanie Vaších FMEA stretnutí
  • Výber a prevzatie existujúcich dátových podkladov
  • Zostavenie základnej FMEA (Master FMEA)
  • Zostavenie rámcovej štruktúry FMEA
  • Definovanie funkcií a doplnenie chýbajúcich funkcií na jednotlivých úrovniach
  • Definovanie a hodnotenie opatrení
  • Dokumentovanie výsledkov
  • Prezentovanie výsledkov (interne/externe)

 

Neváhajte nás osloviť za účelom vypracovania individuálnej ponuky !

 

Chceli by ste sa zúčastniť našich otvorených seminárov? Kliknite prosím sem.