Semináre

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Asertivita
 4. BeOn
 5. Budovanie tímu
 6. Business Protocol
 7. D/TLD Audity
 8. DoE - Návrh pomocou experimentu
 9. Efektívna prezentácia
 10. FIEV
 11. FMEA - základné znalosti
 12. Formel Q - LICENC
 13. IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov LICENC ID 211
 14. IATF 16949 – Case studies pre interných/externých audítorov - LICENC
 15. IATF 16949:2016 - LICENC základy (ID 203)
 16. IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)
 17. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)
 18. IMDS 9.0
 19. Interný audítor ISO 13485:2016
 20. ISO 14 001:2015 – new edition
 21. ISO 17025: 2005
 22. ISO 19 011: 2011
 23. ISO 45001 - Interný audítor
 24. ISO 9001: 2015 - new edition
 25. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 26. KAIZEN
 27. Kanban – štíhle logistické systémy
 28. Komunikácia v krízových situáciách
 29. Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016
 30. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 31. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 32. Leadership
 33. Lean Manažment - základné znalosti
 34. Lektorské zručnosti
 35. Lion
 36. Manažérska komunikácia
 37. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 38. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 39. Metrológia v organizácii
 40. Motivácia pracovníkov
 41. MSA 4
 42. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 43. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 44. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 45. OHSAS 18001 - základné znalosti
 46. Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 47. Poka Yoke
 48. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 49. Prezentačné zručnosti
 50. Problem solving
 51. Procesný manažment
 52. Produktový audit podľa VDA 6.5
 53. Programovanie Simatic S7 Step
 54. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 55. Projektový manažment
 56. Prolongácia karty po 3 rokoch
 57. PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC
 58. QFD - základné znalosti
 59. Riadenie času
 60. Riešenie konfliktov
 61. Robustné výrobné procesy
 62. Rozvoj kreativity
 63. Six Sigma Black Belt
 64. Six Sigma Green Belt
 65. Six Sigma Yellow Belt
 66. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 67. SPC I. - základné znalosti
 68. SPC II. - Expertné znalosti
 69. Špecifické požiadavky zákazníka – BMW
 70. Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG
 71. Špecifické požiadavky zákazníka – Ford
 72. Špecifické požiadavky zákazníka – JaguarLand Rover
 73. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 74. Štatistika v MiniTab
 75. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.1
 76. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.4
 77. TPM – Totálne produktívna údržba
 78. TQM – Komplexné riadenie kvality
 79. Validácia procesov
 80. VDA 16 – LICENC
 81. VDA 19.1 – LICENC
 82. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži
 83. VDA 5
 84. VDA 6.3 - Audítor procesu poskytovania služieb (ID316)
 85. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 86. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC
 87. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “ (ID 341) LICENC
 88. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 89. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 90. Vizuálny manažment
 91. Worskhop FMEA
 92. Zákaznícka komunikácia, zvládanie ťažkých situácií v kontakte so zákazníkom