Semináre

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Asertivita
 4. BeOn
 5. Business Protocol
 6. D/TLD Audity
 7. DoE - Návrh pomocou experimentu
 8. FIEV
 9. FMEA - základné znalosti
 10. Formel Q - LICENC
 11. IATF 16949:2016 - LICENC základy
 12. IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC
 13. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC
 14. Interný audítor ISO 13485:2016
 15. ISO 14 001:2015 – new edition
 16. ISO 17025: 2005
 17. ISO 19 011: 2011
 18. ISO 9001: 2015 - new edition
 19. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 20. KAIZEN
 21. Kanban – štíhle logistické systémy
 22. Komunikácia v krízových situáciách
 23. Leadership
 24. Lean Manažment - základné znalosti
 25. Lektorské zručnosti
 26. Lion
 27. Manažérska komunikácia
 28. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 29. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 30. Metrológia v organizácii
 31. Motivácia pracovníkov
 32. MSA 4
 33. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 34. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 35. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 36. OHSAS 18001 - základné znalosti
 37. Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 38. Poka Yoke
 39. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 40. Prezentačné zručnosti
 41. Problem solving
 42. Procesný manažment
 43. Produktový audit podľa VDA 6.5
 44. Programovanie Simatic S7 Step
 45. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 46. Projektový manažment
 47. Prolongácia karty po 3 rokoch
 48. PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC
 49. QFD - základné znalosti
 50. Riadenie času
 51. Riešenie konfliktov
 52. Robustné výrobné procesy
 53. Rozvoj kreativity
 54. Six Sigma Black Belt
 55. Six Sigma Green Belt
 56. Six Sigma Yellow Belt
 57. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 58. SPC I. - základné znalosti
 59. SPC II. - Expertné znalosti
 60. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 61. Štatistika v MiniTab
 62. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.1
 63. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.4
 64. TPM – Totálne produktívna údržba
 65. TQM – Komplexné riadenie kvality
 66. Validácia procesov
 67. VDA 19.1 – LICENC
 68. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži
 69. VDA 5
 70. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 71. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC
 72. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie z VDA 6.3 (2010) až VDA 6.3 (2016) (ID 333) - LICENC
 73. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “Upevnenie vedomostí pre certifikovaných audítorov procesu“ – (ID 341) - LICENC
 74. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 75. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 76. Vizuálny manažment