Semináre

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Asertivita
 4. BeOn
 5. Budovanie tímu
 6. Business Protocol
 7. D/TLD Audity
 8. DoE - Návrh pomocou experimentu
 9. Efektívna prezentácia
 10. FIEV
 11. FMEA - základné znalosti
 12. Formel Q - LICENC
 13. IATF 16949 – Case studies pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)
 14. IATF 16949:2016 - LICENC základy (ID 203)
 15. IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)
 16. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)
 17. Interný audítor ISO 13485:2016
 18. ISO 14 001:2015 – new edition
 19. ISO 17025: 2005
 20. ISO 19 011: 2011
 21. ISO 45001 - Interný audítor
 22. ISO 9001: 2015 - new edition
 23. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 24. KAIZEN
 25. Kanban – štíhle logistické systémy
 26. Komunikácia v krízových situáciách
 27. Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016
 28. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 29. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 30. Leadership
 31. Lean Manažment - základné znalosti
 32. Lektorské zručnosti
 33. Lion
 34. Manažérska komunikácia
 35. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 36. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 37. Metrológia v organizácii
 38. Motivácia pracovníkov
 39. MSA 4
 40. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 41. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 42. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 43. OHSAS 18001 - základné znalosti
 44. Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 45. Poka Yoke
 46. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 47. Prezentačné zručnosti
 48. Problem solving
 49. Procesný manažment
 50. Produktový audit podľa VDA 6.5
 51. Programovanie Simatic S7 Step
 52. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 53. Projektový manažment
 54. Prolongácia karty po 3 rokoch
 55. PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC
 56. QFD - základné znalosti
 57. Riadenie času
 58. Riešenie konfliktov
 59. Robustné výrobné procesy
 60. Rozvoj kreativity
 61. Six Sigma Black Belt
 62. Six Sigma Green Belt
 63. Six Sigma Yellow Belt
 64. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 65. SPC I. - základné znalosti
 66. SPC II. - Expertné znalosti
 67. Špecifické požiadavky zákazníka – BMW
 68. Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG
 69. Špecifické požiadavky zákazníka – Ford
 70. Špecifické požiadavky zákazníka – JaguarLand Rover
 71. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 72. Štatistika v MiniTab
 73. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.1
 74. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.4
 75. TPM – Totálne produktívna údržba
 76. TQM – Komplexné riadenie kvality
 77. Validácia procesov
 78. VDA 16 – LICENC
 79. VDA 19.1 – LICENC
 80. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži
 81. VDA 5
 82. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 83. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC
 84. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “Upevnenie vedomostí pre certifikovaných audítorov procesu“ – (ID 341) - LICENC
 85. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 86. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 87. Vizuálny manažment
 88. Worskhop FMEA
 89. Zákaznícka komunikácia, zvládanie ťažkých situácií v kontakte so zákazníkom