Semináre

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Asertivita
 4. BeOn
 5. Budovanie tímu
 6. Business Protocol
 7. D/TLD Audity
 8. DoE - Návrh pomocou experimentu
 9. Efektívna prezentácia
 10. FIEV
 11. FMEA - základné znalosti
 12. Formel Q - LICENC
 13. IATF 16949:2016 - LICENC základy (ID 203)
 14. IATF 16949:2016 - Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov - LICENC (ID 240)
 15. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)
 16. Interný audítor ISO 13485:2016
 17. ISO 14 001:2015 – new edition
 18. ISO 17025: 2005
 19. ISO 19 011: 2011
 20. ISO 9001: 2015 - new edition
 21. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 22. KAIZEN
 23. Kanban – štíhle logistické systémy
 24. Komunikácia v krízových situáciách
 25. Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016
 26. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 27. Leadership
 28. Lean Manažment - základné znalosti
 29. Lektorské zručnosti
 30. Lion
 31. Manažérska komunikácia
 32. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 33. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 34. Metrológia v organizácii
 35. Motivácia pracovníkov
 36. MSA 4
 37. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 38. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 39. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 40. OHSAS 18001 - základné znalosti
 41. Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 42. Poka Yoke
 43. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 44. Prezentačné zručnosti
 45. Problem solving
 46. Procesný manažment
 47. Produktový audit podľa VDA 6.5
 48. Programovanie Simatic S7 Step
 49. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 50. Projektový manažment
 51. Prolongácia karty po 3 rokoch
 52. PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC
 53. QFD - základné znalosti
 54. Riadenie času
 55. Riešenie konfliktov
 56. Robustné výrobné procesy
 57. Rozvoj kreativity
 58. Six Sigma Black Belt
 59. Six Sigma Green Belt
 60. Six Sigma Yellow Belt
 61. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 62. SPC I. - základné znalosti
 63. SPC II. - Expertné znalosti
 64. Špecifické požiadavky zákazníka – BMW
 65. Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG
 66. Špecifické požiadavky zákazníka – JaguarLand Rover
 67. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 68. Štatistika v MiniTab
 69. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.1
 70. Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – VDA 6.4
 71. TPM – Totálne produktívna údržba
 72. TQM – Komplexné riadenie kvality
 73. Validácia procesov
 74. VDA 19.1 – LICENC
 75. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži
 76. VDA 5
 77. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 78. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC
 79. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie z VDA 6.3 (2010) až VDA 6.3 (2016) (ID 333) - LICENC
 80. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “Upevnenie vedomostí pre certifikovaných audítorov procesu“ – (ID 341) - LICENC
 81. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 82. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 83. Vizuálny manažment
 84. Worskhop FMEA
 85. Zákaznícka komunikácia, zvládanie ťažkých situácií v kontakte so zákazníkom