8D Metóda

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   8D Metóda    10. 11. 2017   Banská Bystrica   € 199,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

V mnohých firmách 8D reporty nie sú správne pochopené. Zvyčajne sa tento report považuje za "obranu" proti reklamácii zákazníka. 8D metóda je často podceňovaná, hoci je veľmi dobrým nástrojom pre systematické riešenie externých ale aj interných problémov a zároveň podporuje filozofiu nulového počtu chýb.

 

Cieľ:

Okrem oboznámenia sa s riadením reklamačných procesov sa účastník naučí efektívne používať Metódu 8D. Práve pracovníci, ktorí nie sú z oddelenia kvality, by mali poskytovať odbornú podporu tímu 8D a dokázať metódu použiť aj pri riešení interných problémov.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti riadenia kvality, z  výroby, vývoja, konštrukcie, nákupu, predaja, servisu a zákazníckeho servisu.

 

Obsah:

 • Základné informácie o téme
 • Pravidlá pri reklamácii
 • Definícia okamžitých, nápravných a preventívnych opatrení
 • Cyklus PDCA
 • Štruktúra 8D reportov
 • Riešenie problémov
 • Nástroje pre systematickú identifikáciu príčin a analýza príčin
  • Ishikawa
  • 5W
 • Efektívnosť prijatých opatrení
 • Prepojenie 8D informácii s inými internými metódami kvality
 • Workshop
 • Zhrnutie poznatkov

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Doba trvania:

1 deň

 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Certifikát
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

199 € bez DPH na jedného účastníka.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.