Problem solving

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   Problem solving    21. 03. 2018   Banská Bystrica   € 199,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Systematické riešenie problémov, pragmatické odstraňovanie príčin problémov, preventívne vyhýbanie sa chybám. Či už v procese tvorby produktu, pri procesoch výroby, alebo v riadení kvality – ak sa vyskytnú poruchy, potom sú neočakávané, s neznámou príčinou a zväčša s významnými následkami a preto naliehavo vyžadujú zásah. Ak nie sú zamestnanci pripravení na takéto situácie, potom sa stráca veľa času, najprv na diskusie o tom „ako“, predtým, než sa dá začať s „čo“ , t.j. s odstraňovaním príčiny.

 

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje metódy riešenia problémov pre rýchle a efektívne:

 • Systematické zisťovanie problémov
 • Pragmatické odstraňovanie príčin problémov
 • Preventívne vyhýbanie sa chybám

 

Metódy riešenia problémov sú osvedčené postupy najlepších praktík (best practice) pre krízové situácie. Pomáhajú spoľahlivo a cielene prijať tie správne závery a pragmaticky, trvale odstrániť príčiny chýb.

 

Cieľová skupina:

Odborníci a riadiaci pracovníci z rôznych organizačných útvarov, ako napr. vedúci skupín, majstri, zodpovední za výrobu, vedúci výroby, manažéri kvality, zodpovední za zabezpečenie kvality.

 

Obsah seminára:

 • Prehľad bežných metód v praxi
 • Fáza riešenia problému
 • Analýza problému
 • < >Kontrolný zoznam problémuParetoHistogramDiagram priebehuProcesná analýza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Analýza príčin
  • Ishikawa-Diagramm
  • 5W (Root-Cause-Analýza kľúčových príčin)
  • Poka Yoke
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trvanie:

  1 deň.

   

   

  Predpoklady:

  Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

   

  V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

   

  Cena:

  199 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň.

   

  Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

  • Hľadanie riešenia/realizácia
   • Kreatívne techniky
   • Párové porovnanie
   • MindMap
  • Kontrola/Prenos
   • Diagram priebehu
   • Analýza spôsobilosti procesu
  • Ukazovatele
  • Skupinové práce k prehĺbeniu poznatkov
  • Tipy / výmena skúseností
   • Obsiahle školiace podklady
   • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
   • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
   • Obed a občerstvenie počas prestávok na kávu/čaj
   • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
   • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov