Problem solving

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   Problem solving    20. 07. 2018   Banská Bystrica   € 199,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Systematické riešenie problémov, pragmatické odstraňovanie príčin problémov, preventívne vyhýbanie sa chybám. Či už v procese tvorby produktu, pri procesoch výroby, alebo v riadení kvality – ak sa vyskytnú poruchy, potom sú neočakávané, s neznámou príčinou a zväčša s významnými následkami a preto naliehavo vyžadujú zásah. Ak nie sú zamestnanci pripravení na takéto situácie, potom sa stráca veľa času, najprv na diskusie o tom „ako“, predtým, než sa dá začať s „čo“ , t.j. s odstraňovaním príčiny.

 

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje metódy riešenia problémov pre rýchle a efektívne:

 • Systematické zisťovanie problémov
 • Pragmatické odstraňovanie príčin problémov
 • Preventívne vyhýbanie sa chybám

 

Metódy riešenia problémov sú osvedčené postupy najlepších praktík (best practice) pre krízové situácie. Pomáhajú spoľahlivo a cielene prijať tie správne závery a pragmaticky, trvale odstrániť príčiny chýb.

 

Cieľová skupina:

Odborníci a riadiaci pracovníci z rôznych organizačných útvarov, ako napr. vedúci skupín, majstri, zodpovední za výrobu, vedúci výroby, manažéri kvality, zodpovední za zabezpečenie kvality.

 

Obsah seminára:

 • Prehľad bežných metód v praxi
 • Fáza riešenia problému
 • Analýza problému
 • Kontrolný zoznam problému
 • ParetoHistogram
 • Diagram priebehu
 • Procesná analýza
 • Analýza príčin
 • Ishikawa-Diagramm
 • 5W (Root-Cause-Analýza kľúčových príčin)
 • Poka Yoke
 • Hľadanie riešenia/realizácia
  • Kreatívne techniky
  • Párové porovnanie
  • MindMap
 • Kontrola/Prenos
  • Diagram priebehu
  • Analýza spôsobilosti procesu
 • Ukazovatele
 • Skupinové práce k prehĺbeniu poznatkov
 • Tipy / výmena skúseností

 

Trvanie:

1 deň

 

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok na kávu/čaj
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Cena:

199 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %