FMEA - základné znalosti

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   FMEA - základné znalosti    19. 07. 2018   Banská Bystrica   € 299,- bez DPH  REZERVÁCIA

 

FMEA ako metóda slúži na systematickú identifikáciu chýb výrobku a procesu. Pomocou použitia interdisciplinárneho tímu z rôznych organizačných oblastí sa docielia objektívne výsledky. Naši skúsení školitelia Vám prakticky ukážu, ako rozvíjať FMEA, alebo ako podporovať už existujúce postupy.

 

Cieľ:

Spoznáte efektívne využitie kvalitatívnej metódy FMEA. Porozumiete jej a následne ju môžete samostatne použiť na svojom pracovisku v rámci vývoja produktov alebo procesov. Budete schopní optimalizovať Vašu oblasť konštrukcie alebo vývoja z hľadiska kvality, efektívnosti, z vedomostného hľadiska a z hľadiska plánovania.

 

Cieľová skupina:

Seminár je vhodný pre všetkých vývojových a procesných inžinierov a pre všetkých projektových manažérov, ktorí sú začlenení do procesu vývoja výrobku.

 

Časový plán:

 1. deň: aplikácia FMEA metódy na základe skupinovej práce na jednom pripravenom príklade

 

Témy seminárov:

 • Úvod do problematiky, základy FMEA
 • Ciele a výhody FMEA
 • Plánovanie, príprava, tímy
 • Typy FMEA
 • 5 krokov FMEA (štrukturálna analýza, funkcionálna analýza, analýza chýb, hodnotenie rizík,   optimalizácia)
 • Vysvetlenie štandardného systému FMEA VDA
 • Vysvetlenie zložiek RPZ
 • Pravdepodobnosť chýb, rozdelenie chýb
 • Implementácia  FMEA:  Systémová FMEA / Konštrukčná FMEA / Procesná FMEA
 • Popis procesu alebo výrobku
 • Funkčná analýza produktu alebo procesu
 • Analýzy chýb, hodnotenie rizík
 • Opatrenia na zlepšenie
 • Nový odhad rizika
 • Tréning metodického prístupu pre systémy, produkty a súvisiace procesy
 • Prezentácia analýzy FMEA
 • Skúsenosti / praktické tipy

 

Doba trvania:

1 deň

 

Požiadavky:

Pre účasť na školení FMEA nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. Základy z oblasti riadenia kvality pre lepšie pochopenie sú výhodou.

 

Poskytované benefity:

 • Školiace materiály a certifikát
 • Každý účastník obdrží dokumentáciu navrhovaných flipchartov FMEA
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisomDostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

299 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.