MSA 4

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   MSA 4    24. 09. 2018   Banská Bystrica   € 229,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Normy QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 požadujú, aby sa na plánované kontroly kvality používali spôsobilé kontrolné prostriedky a kontrolné systémy. Ak nie je zabezpečená dôveryhodnosť kontrolného postupu a výsledkov, je nebezpečenstvo, že budú vyvodené chybné závery. Na tomto seminári budú poskytnuté metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

 

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

 

Cieľová skupina:

Inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov.

 

Obsah:

 • Základy
  • Cieľ a význam analýzy meracích systémov
  • Pojmy a definície
 • Analýza meracích systémov ako súčasť procesu tvorby produktu
 • Predstavenie rôznych postupov ohľadom
  • Odchýlky merania
  • Opakovateľnosti
  • Porovnateľnosti
 • Vykonanie analýzy meracích systémov
 • Vyhodnotenie výsledkov analýzy meracích systémov
 • Kategorizácia kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov podľa spôsobu ich použitia
 • Skupinové práce
  • Cvičenie na porozumenie štatistike
  • Vykonanie analýzy meracích systémov
 • Tipy/výmena skúseností a záver

 

Trvanie:

1 deň

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok na kávu/čaj
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

 

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.