SPC I. - základné znalosti

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   SPC I. - základné znalosti    07. 08. 2018   Banská Bystrica   € 279,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa dnes používajú štatistické metódy. Cieľom je ovládanie procesu, znižovanie nákladov na skúšanie a následne na chod jednotlivých procesov. Dáme Vám praktické príklady toho, čo stojí za metódou SPC a ako sa môže metóda správne aplikovať v praxi.

 

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje komplexný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti riadenia a zabezpečovania kvality, z výroby, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa chcú s témou SPC oboznámiť.

 

Obsah:

 • Základy SPC
 • Ciele, koncepcia a oblasť použitia
 • Systematické a náhodné chyby
 • SPC ako stratégia sledovania trendov procesu
 • Analýza spôsobilosti strojov a procesu
 • Charakteristika spôsobilosti procesu, Pp, Cp a Cpk
 • Výpočet parametrov
 • Tvorba a aplikácia regulačných diagramov
 • Nástroje pre SPC (Excel, CAQ, ...)
 • Prehĺbenie poznatkov na základe praktických workshopov
 • Tipy/výmena skúseností


Trvanie:

1 deň

 

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Kvalitné a rozsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

279 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.