VDA 6.3 – Nadstavbové školenie z VDA 6.3 (2010) až VDA 6.3 (2016) (ID 333)

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   ID 333   20.11.2017   Banská Bystrica   € 349,- bez DPH   VYBOOKOVANÉ

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   ID 333   08.12.2017   Banská Bystrica   € 349,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

 

Základné informácie:

Toto nadstavbové školenie poukazuje na zmeny vo VDA 6.3 (vydanie z roku 2016), s ohľadom na zmeny v katalógu otázok, v hodnotení, potenciálnej analýze a ostatných zmenách.

 

Cieľová skupina:

Audítori procesu VDA 6.3 (podľa vydania z roku 2010)

 

Obsah:

 • Aktualizácie vo VDA 6.3
 • Zmeny v požiadavkách pre audítorov
 • Dôraz na zmeny v obsahu katalógu otázok vrátane zmien týkajúcich sa minimálnych požiadaviek
 • Generické nasadenie vo VDA 6.3 už ďalej nie je platné
 • Zmeny vo výpočte výsledného hodnotenia
 • VDA 6.3 potenciálna analýza
 • Správa z auditu, dokumentácia a konečný protokol

 

Predpoklady na účasť:

Účasť na školení kvalifikácia pre audítorov procesu VDA 6.3 (2010). Na školení sa môžu zúčastniť len tí čo majú absolvovaný min. Modul BII VDA 6.3 ( 2010 ).

 

Doba trvania:

1 deň

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom zložení testu získate certifikát VDA QMC.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

349 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.