VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
 ID 321    podľa dohody   IN HOUSE  cenová ponuka  REZERVÁCIA

 

VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016

 

Základné informácie:

Využitím procesného prístupu a príslušné špecifické požiadavky zákazníka, táto technika vás oboznámi so základmi pre procesných audítorov podľa VDA 6.3.

Uvedenie do problematiky auditu procesu vrátane všeobecných požiadaviek, metód, princípov, hodnotiacej schémy a analýzy rizika.

Ďalej je katalóg otázok diskutovaný podľa príslušných procesných prvkov, čo znamená, že auditom procesu je možné identifikovať špecifické riziká a potenciály v dodávateľskej sieti.

 

Cieľová skupina:

Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácií (interné) alebo v ich dodávateľskej sieti (externé). Ďalej je toto školenie určené pre externých audítorov (poskytovateľov služieb).

 

Obsah:

 • Vzťah k ostatným požiadavkám
 • Prehľad o troch rôznych typoch auditov a vysvetlenie rozdielov
 • Prehľad obsahu VDA 6.3 a jednotlivých kapitol
 • Uvedenie do procesného prístupu analýzy rizika podľa modelu korytnačky
 • Proces auditu z programu auditov pre výkon auditov
 • Plánovanie a vykonávanie procesných auditov
 • Schéma na vyhodnotenie procesného auditu
 • Kódex správania sa pre procesných audítorov
 • Prvok procesu P2 - Manažment projektu
 • Prvok procesu P3 - Plánovanie vývoja produktu a procesu
 • Prvok procesu P4 - Realizácia vývoja produktu a procesu
 • Prvok procesu P5 -  Manažment dodávateľov
 • Prvok procesu P6 - Analýza procesu výroby
 • Prvok procesu P7 - Starostlivosť o zákazníka
 • Pridelenie otázok a vyhodnotenie zistení z auditu
 • Správa z auditu, dokumentácia a ukončenie auditu
 • Prvok procesu P1 - Potenciálna analýza
 • Úvod k aktuálnym dôležitým pojmom a často kladené otázky

 

Tieto kroky školenia vás prevedú špecifickými požiadavkami pre procesných audítorov a umožnia implementáciu v automobilovom priemysle. Tieto základy sú určené na procesy upravenia, stabilizácie a skvalitnenia a sú k nim priložené cvičenia a prípadové štúdie. Cieľ je zaistenie spoľahlivého vyhodnotenia auditov.

 

Záverečná certifikácia a testovanie:
Na základe úspešného vykonania testu, účastník získa certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu „VDA 6.3 – Kvalifikácia pre audítorov procesu verzia 2016“ priamo od VDA QMC.

 

VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu verzia 2016

 

Cieľová skupina:

Procesný audítor podľa VDA 6.3 pre životný cyklus produktu

 

Predpoklady na účasť:

 • Umožnenie výkonu skúšky je možné po kladnom zhodnotení vašej žiadosti
 • Úspešné ukončenie školenia “VDA 6.3 Kvalifikácia pre audítorov procesu“

               alebo

 • Úspešné ukončenie školenia „VDA 6.3 – Verzia (2016)“, buď vo forme re-kvalifikačného školenia ID 333 pre tých čo mali predtým absolvovaný min. Modul BII ( 2010 ) v rozsahu 3 dní alebo 4 dni školenia ID 315 pre tých, ktorý predtým nemali absolvovanú VDA 6.3 ( 2010 ) alebo majú absolvovaný len Modul A ( 2010 )
 • Kvalifikácia audítora podľa DIN EN ISO 19011 (napr. VDA audítor)
 • Najmenej 3 roky skúseností v priemysle, z toho minimálne 2 v oblasti riadenia kvality

 

Doba trvania:

5 dní

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom zložení testu získate certifikát VDA QMC.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

899 € bez DPH na jedného účastníka / 5 dní

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.