Školenia

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Analýza chybných dielov z poľa
 4. APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 5. BeOn
 6. D/TLD Audity
 7. DoE - Návrh pomocou experimentu
 8. FIEV
 9. FMEA - základné znalosti
 10. Formel Q - LICENC
 11. IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov LICENC ID 211
 12. IATF 16949 výklad normy - LICENC (ID 203)
 13. IATF 16949 – Case studies pre interných/externých audítorov - LICENC
 14. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)
 15. IMDS 9.0
 16. ISO 13485:2016 - Interný audítor
 17. ISO 14001:2015 - Basic
 18. ISO 14001:2015 - Interný audítor
 19. ISO 17025:2017
 20. ISO 19011: 2018 - Výklad normy
 21. ISO 45001:2018 - Interný audítor
 22. ISO 45001:2018 - Výklad normy
 23. ISO 9001: 2015 - new edition
 24. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 25. ISO 9004:2018 - Kvalita organizácie
 26. KAIZEN 1 dňové školenie
 27. KAIZEN 2 dňové školenie
 28. Kanban – štíhle logistické systémy
 29. Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016
 30. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 31. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 32. Lean Manažment - základné znalosti
 33. Lion
 34. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 35. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 36. Metrológia v organizácii
 37. Moderovanie FMEA
 38. MSA 4
 39. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 40. Nástroje kvality pre HR manažérov
 41. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 42. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 43. OHSAS 18001 - základné znalosti
 44. Poka Yoke
 45. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 46. Problem solving
 47. Procesný manažment
 48. Programovanie Simatic S7 Step
 49. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 50. Projektový manažment
 51. Prolongácia karty po 3 rokoch
 52. PSB - Zodpovednosť za výrobok - LICENC
 53. QFD - základné znalosti
 54. Robustné výrobné procesy
 55. Six Sigma Black Belt
 56. Six Sigma Green Belt
 57. Six Sigma Yellow Belt
 58. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 59. SPC I. - základné znalosti
 60. SPC II. - Expertné znalosti
 61. Špecifické požiadavky zákazníka BMW
 62. Špecifické požiadavky zákazníka JLR
 63. Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG
 64. Špecifické požiadavky zákazníka – Ford
 65. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 66. Štatistika v MINITAB - pokročilý
 67. Štatistika v MINITAB - basic
 68. TPM – Totálne produktívna údržba
 69. TQM – Komplexné riadenie kvality
 70. Validácia procesov
 71. VDA 16 – LICENC
 72. VDA 19.1 – LICENC
 73. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži LICENC
 74. VDA 6.3 - Audítor procesu poskytovania služieb (ID316) - LICENC
 75. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 76. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “ (ID 341) LICENC
 77. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 78. VDA 6.5 - Produktový audit LICENC
 79. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 80. Vizuálny manažment
 81. Worskhop FMEA