Školenia

 1. 5S Poriadok a čistota
 2. 8D Metóda
 3. Analýza chybných dielov z poľa
 4. Asertivita
 5. BeOn
 6. Budovanie tímu
 7. Business Protocol
 8. D/TLD Audity
 9. DoE - Návrh pomocou experimentu
 10. Efektívna prezentácia
 11. FIEV
 12. FMEA - základné znalosti
 13. Formel Q - LICENC
 14. IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov LICENC ID 211
 15. IATF 16949 výklad normy - LICENC (ID 203)
 16. IATF 16949 – Case studies pre interných/externých audítorov - LICENC
 17. IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)
 18. IMDS 9.0
 19. ISO 13485:2016 - Interný audítor
 20. ISO 14001:2015 - Basic
 21. ISO 14001:2015 - Interný audítor
 22. ISO 17025:2018
 23. ISO 19011: 2018 - Výklad normy
 24. ISO 45001:2018 - Interný audítor
 25. ISO 45001:2018 - Výklad normy
 26. ISO 9001: 2015 - new edition
 27. ISO 9001:2015 – new edition a IATF rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC
 28. ISO 9004:2018 - Kvalita organizácie
 29. KAIZEN
 30. Kanban – štíhle logistické systémy
 31. Komunikácia v krízových situáciách
 32. Konzultácie a podpora IATF 16949: 2016
 33. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 34. Konzultácie a podpora požiadavky VW
 35. Leadership
 36. Lean Manažment - základné znalosti
 37. Lektorské zručnosti
 38. Lion
 39. Manažérska komunikácia
 40. Mapovanie toku pridanej hodnoty/ Design VSM
 41. Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC
 42. Metrológia v organizácii
 43. Moderovanie FMEA
 44. Motivácia pracovníkov
 45. Motivácia tímu dosiahnuť konkrétny cieľ
 46. MSA 4
 47. Nadstavbový kurz pre Six Sigma Green Beltov
 48. Nástroje kvality pre HR manažérov
 49. Nástroje kvality – basic QMS prehľad noriem
 50. Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)
 51. Nové LICENC školenie VDA 6.3 ID 316
 52. OHSAS 18001 - základné znalosti
 53. Plánovanie kvality podľa APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC
 54. Poka Yoke
 55. Praktické skúsenosti s realizáciou auditov podľa VDA 6.3 – support – podpora
 56. Prezentačné zručnosti
 57. Problem solving
 58. Procesný manažment
 59. Programovanie Simatic S7 Step
 60. Programovanie vizualizačných systémov v WinnCC flexible
 61. Projektový manažment
 62. Prolongácia karty po 3 rokoch
 63. PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC
 64. QFD - základné znalosti
 65. Riadenie času
 66. Riešenie konfliktov
 67. Robustné výrobné procesy
 68. Rozvoj kreativity
 69. Six Sigma Black Belt
 70. Six Sigma Green Belt
 71. Six Sigma Yellow Belt
 72. SMED (Single Minute Exchange of Dies) - Redukovanie času prípravy
 73. SPC I. - základné znalosti
 74. SPC II. - Expertné znalosti
 75. Špecifické požiadavky zákazníka BMW
 76. Špecifické požiadavky zákazníka JLR
 77. Špecifické požiadavky zákazníka – DAIMLER AG
 78. Špecifické požiadavky zákazníka – Ford
 79. Spôsobilosť procesov a spôsobilosť strojov
 80. Stabilizácia pracovného tímu
 81. Štatistika v MINITAB - pokročilý
 82. Štatistika v MINITAB - basic
 83. TPM – Totálne produktívna údržba
 84. TQM – Komplexné riadenie kvality
 85. Validácia procesov
 86. VDA 16 – LICENC
 87. VDA 19.1 – LICENC
 88. VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži LICENC
 89. VDA 6.3 - Audítor procesu poskytovania služieb (ID316) - LICENC
 90. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) - LICENC
 91. VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 a skúšobný deň – (ID 321) - LICENC
 92. VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “ (ID 341) LICENC
 93. VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC
 94. VDA 6.5 - Produktový audit LICENC
 95. VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky
 96. Vizuálny manažment
 97. Worskhop FMEA
 98. Zákaznícka komunikácia, zvládanie ťažkých situácií v kontakte so zákazníkom