APQP/VDA 4/MLA for new parts - LICENC

Kategória:
školenie
Dátum:
29. október 2019 - 30. október 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
399 € bez DPH
Všetky termíny:
 • Od 29. október 2019 do 30. október 2019

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

 

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku) od AIAG s MLA „Zabezpečenie kvality pred spustením sériovej výroby“.

 

Cieľová skupina:

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

 

Obsah:

 • Základné pojmy, ciele a úlohy
 • Požiadavky predpisov ISO/TS 16949:2009, QS 9000, VDA 6.1
 • Vývoj produktu
 • Význam a výhody plánovania kvality
 • Nástroje kvality pre jednotlivé etapy
 • Projektový manažment
 • Používané formuláre a záznamy (Kontrolné listy, správy.......)
 • Modely plánovania kvality
 • Spoločné spracovanie ukážkových prípadov
 • Prehĺbenie poznatkov na základe workshopov
 • Tipy/výmena skúseností

 

Trvanie:

2 dni

 

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Michal Kršiak

 

Cena:

399 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni.

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 29. október 2019 do 30. október 2019