VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC

 Registrácia ukončená
 
10
Kategória:
školenie
Dátum
23. august 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
419 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 15. november 2019

Cieľová skupina:

Procesný audítor podľa VDA 6.3 pre životný cyklus produktu

 

Predpoklady na účasť:

 • Umožnenie výkonu skúšky je možné po kladnom zhodnotení vašej žiadosti
 • Úspešné ukončenie školenia “VDA 6.3 Kvalifikácia pre audítorov procesu - VDA 6.3 ID 315“

  alebo
 • Úspešné ukončenie školenia, VDA 6.3 – Nadstavbové školenie pre audítorov podľa VDA 6.3 (2016) - VDA 6.3 ID 333
 • Najmenej 5 rokov skúseností v priemysle, z toho minimálne 2 v oblasti riadenia kvality

 

Podklady ku skúške:

 • Aktuálna farebná fotka vo formáte jpeg. (v inom formáte fotku neakceptujeme, fotka nesmie byť čiernobiela)
 • Životopis v anglickom jazyku
 • Vyplnená žiadosť „Application for admission to the examination for certified process auditors VDA 6.3“: ŽIADOSŤ
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov: SÚHLAS

 

Certifikát kvalifikácie:

Po úspešnom absolvovaní písomnej a verbálnej skúšky získate certifikát VDA s registračným číslom a príslušnú kartu audítora umožňujúcu vstup do databázy VDA QMC. Na získanie karty je potrebné zaslať fotografiu v digitálnom formáte JPEG.

 

Poskytované benefity:

 • Skúsený certifikovaný skúšajúci, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná atmosféra s najlepšími službami
 • Občerstvenie počas prestávok a obed
 • Potvrdenie o účasti

 

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Michal Kršiak

 

Cena:

419 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Opakovanie skúšky:

písomná časť - 130,00 eur bez DPH

ústna časť - 170,00 eur bez DPH

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 10 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 15. november 2019