Formel Q

 Registrácia ukončená
 
13
Kategória:
školenie
Dátum:
22. október 2019 - 23. október 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
389 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 22. október 2019 do 23. október 2019

Formel Q ako zmluvne záväzný dokument pre dodávateľov koncernu Volkswagen predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci.

 

Stanovený cieľ:

Pochopenie špecifických požiadaviek zákazníka z jednotlivých častí Formel Q. Formel Q - Konkret, Formel Q - Spôsobilosť a Formel Q - Nové diely Integrál.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi a dodávateľmi v rámci dodávateľsko odberateľského reťazca koncernu Volkswagen. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

 

Obsah:

 • Formel Q – základný prehľad
 • Formel Q Konkret
 • Formel Q Spôsobilosť
 • Formel Q Nové diely integrál
 • Formel Q vo fáze dopytu a udelenia zakázky
 • Formel Q kooperácia so spol. Volkswagen vo fáze tvorby designu
 • Formel Q vo fáze uvoľnenia dielov
 • Formel Q vo fáze uvoľnenia procesov
 • Formel Q vo fáze sérovej výroby
 • Vysvetlenie niektorých aplikácií ako QTR, samo-audit, D/TLD Audit

 

Po úspešnom absolvovaní účastník získa licencovaný certifikát o absolvovaní školenia „Formel Q – Compact“. Certifikát má medzinárodnú validitu. Garantom pre školenia Formel Q - LICENC je náš certifikovaný lektor.

 

Trvanie:

2 dni

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s audítorskou praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Odborný garant:

VDA QMC, Tomáš Ščasný

 

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Zľava:

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

 1. záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
 2. žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.
 3. záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
 4. storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Odporúčané školenia:

 • PSB – Zmocnenec za bezpečnosť produktu
 • D/TLD Audit
 • VDA 6.3 Audit procesu
 • VDA 6.5 Audit produktu
 • VDA 2 - PPF

 

Spracovanie osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 22. október 2019 do 23. október 2019