IATF 16949 výklad normy - LICENC (ID 203)

 Registrácia ukončená
 
1
Kategória:
školenie
Dátum:
16. október 2019 - 17. október 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 16. október 2019 do 17. október 2019

Vaša organizácia sa pripravuje na certifikáciu podľa IATF 16949 a musí zohľadniť aktuálnu interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky oboch štandardov, IATF 16949 a DIN EN ISO 9001, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

 

Cieľová skupina:

Personál dodávateľa v automobilovom priemysle, ktorý je zapojený do plánovania a postupu certifikácie podľa IATF 16949 v organizácií.

 

Cieľ školenia:

Výklad normy IATF 16949

 

Obsah:

 • Požiadavky ISO 9001:2015
 • Požiadavky IATF 16949:2016
 • Diskusia
 • Transition strategy z ISO/TS16949 na IATF16949
 • Test

 

 

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Žiadne

 

Zdroje

 • QM System Standard IATF 16949
 • VDA QMC zbierka noriem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 and 19011

                                                                                  

Dĺžka trvania:

2 dni

 

Po ukončení školenia dostanete certifikát VDA QMC „IATF 16949 –  Implementation within the organisation“.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

369 € bez DPH za účastníka / 2 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Zľava:

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 16. október 2019 do 17. október 2019