IATF 16949:2016 - Skúška pre interných a externých audítorov – LICENC (ID 250)

 Registrácia ukončená
 
2
Kategória:
školenie
Dátum:
28. október 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
409 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 28. október 2019

Skúška pre interných a externých audítorov IATF 16949 ponúka účastníkom kvalifikáciu porovnateľnú s audítormi tretích strán. Certifikát udelený pri úspešnom absolvovaní skúšky je vydaný výlučne členom IATF, VDA QMC alebo ich licencovaným partnerom. Skúška je založená na obsahoch školení, požiadavkách IATF 16949, ako aj jednotlivých špecifických požiadavkách zákazníkov OEM.

Cieľová skupina:

Potenciálni interní aj externí audítori IATF 16949, ktorí sa zúčastnili na licencovanom školení a existujúci interní/externí audítori, ktorí ukončili rekvalifikačný tréning.

 

Obsah:

Skúška pozostáva z 

  • v písomnej časti z 40 testových otázok
  • a z verbálnej skúšky, pri ktorej účastníci budú identifikovať riziká/nezhody v prípadovej skúške a priradia ich k požiadavkám IATF 16949 / DIN EN ISO 9001.

 

Predpoklady pre účastníkov

Predpokladom na absolvovanie skúšky je schválenie podanej žiadosti.

 

  • Kvalifikácia interného audítora podľa ISO 9001:2015.
  • Najmenej 3 interné systémové audity podľa ISO 9001 v celom rozsahu za posledné 3 roky.
  • Najmenej dva roky praktických skúseností v automobilovom priemysle

 

Poznámka! Pri prihláške prosím uveďte kedy ste sa zúčastnili na licencovanom školení VDA pre interných/externých audítorov IATF 16949!

 

Dĺžka trvania: 1 deň

 

Certifikát o kvalifikácii:

Po úspešnom absolvovaní písomnej a verbálnej skúšky dostanete certifikát VDA s registračným číslom, príslušnú kartu audítora ako aj vstup do databázy VDA QMC. K vystaveniu karty je potrebné vopred zaslať fotografiu vo formáte jpeg.

 

Cena:

409 € bez DPH za účastníka

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • 28. október 2019