IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov LICENC ID 211

Kategória:
školenie
Dátum:
4. jún 2019 - 6. jún 2019
Miesto konania
Banská Bystrica
Cena:
489,- Eur bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 4. jún 2019 do 6. jún 2019
 • 4. jún 2019
 • 5. jún 2019
 • 6. jún 2019

V automobilovom priemysle sú kvalifikácia a kompetencie audítorov 1. a 2. stupňa výnimočne dôležité. Na jednej strane, kvôli tomu, aby mohla ich vlastná organizácia kontinuálne zlepšovať systém kvality pomocou trvalého riadenia systému manažérstva kvality a stupeň plnenia požiadaviek IATF 16949. Na druhej strane, kvôli podpore externých dodávateľov kompetentne vyvinúť ich vlastný systém kvality vzhľadom k požiadavkám IATF 16949, čo je v konečnom dôsledku vzájomne prospešné.

Účasťou na kurze získate nevyhnutnú kvalifikáciu. Dodatočným absolvovaním skúšky IATF 16949 ID 250 - Skúšobný deň pre auditorov 1. a 2. stupňa, môžete dodatočne preukázať svoje kompetencie ako audítor IATF 16949 1. a 2. stupňa, a tým splniť niektoré zákaznícke požiadavky pre kvalifikáciu interných audítorov.

Cieľová skupina:

manažéri kvality, pracovníci v oblasti riadenia kvality, interní a externí systémoví audítori podľa DIN EN ISO 9001 so skúsenosťami s auditmi v automobilovom priemysle

Obsah:

•Požiadavky ISO 9001:2015
•Požiadavky IATF 16949:2016
•Požiadavky IATF 16949:2016na interné audity
•Kvalifikácia interných audítorov
•Požiadavky IATF 16949:2016na externé audity
•Kvalifikácia externých audítorov
•Požiadavky ISO19011:2011
•Cvičenia
•Testy

 

Alternácia medzi teoretickými informáciami a individuálnymi skúsenosťami, skupinovými úlohami a prípadovými štúdiami umožní vo vhodných krokoch zosúladiť a aplikovať vedomostí IATF 16949 a DIN EN ISO 9001.

Predpoklady na účasť:

 • vedomosti a praktická skúsenosť s implementáciou alebo udržiavaním systémov manažérstva kvality
 • kvalifikácia audítora podľa VDA alebo porovnateľná kvalifikácia audítora
 • skúsenosť s pripravovaním a vykonávaním auditov je vítaná

 

Kvalifikácia:

Po úspešnom absolvovaní testu získate VDA licencovaný certifikát o kvalifikácii.

Trvanie: 

3 dni

Cena:

489,- eur bez DPH

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Pavol Plevják

 
 

Všetky termíny:

 • Od 4. jún 2019 do 6. jún 2019
 • 4. jún 2019
 • 5. jún 2019
 • 6. jún 2019