APQP/MLA pre nové diely

Kategória:
školenie
Dátum
25. august 2020
Miesto konania
Trenčín
Cena:
239 € bez DPH
Všetky termíny:
 • 25. august 2020

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku) od AIAG s MLA „Zabezpečenie kvality pred spustením sériovej výroby“.

Cieľová skupina:

Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Obsah:

 • Základné pojmy, ciele a úlohy
 • Požiadavky predpisov IATF 16949:2016, VDA 6.1
 • Vývoj produktu
 • Význam a výhody plánovania kvality
 • Nástroje kvality pre jednotlivé etapy
 • Projektový manažment
 • Používané formuláre a záznamy (kontrolné listy, správy.......)
 • Modely plánovania kvality
 • Praktické ukážky správ z validácie dielov podľa niektorých OEM
 • Spoločné spracovanie ukážkových prípadov
 • Prehĺbenie poznatkov na základe workshopov
 • Tipy/výmena skúseností

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

239 € bez DPH na jedného účastníka

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 25. august 2020