ISO 17025:2018 - výklad normy

Kategória:
školenie
Dátum
8. október 2020
Miesto konania
Trenčín
Cena:
229,- € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 8. október 2020

Norma obsahuje požiadavky na skúšobné a kalibračné laboratória, ktoré chcú preukázať, že prevádzkujú systém manažérstva a že sú schopné dosahovať technicky platné výsledky. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene zaviesť požiadavky normy do praxe.

Stanovenie cieľa:

Teoretické a praktické vedomosti z metrológie. Objasnenie požiadaviek ISO 17025, vysvetlenie praktickej interpretácie týchto požiadaviek a ich aplikácia do praxe. Naučíte sa, ako sa pripraviť na proces akreditácie a ako udržiavať zavedený systém v zmysle požiadaviek normy.

Cieľová skupina :

Pracovníci zodpovední za získanie osvedčenia o akreditácií skúšobných a kalibračných laboratórií podľa ISO 17025:2018.

Obsah:

Kurz je zameraný na teoretické a praktické zavedenie systému manažérstva v laboratóriu podľa ISO 17025:2018 .

·         Štruktúra požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025

·         Pojmy a definície vo vzťahu k akreditácii

·         Požiadavky na akreditáciu a postup pri žiadosti  o akreditáciu

·         MSA (metodické smernice akreditáce)

·         Spracovanie dokumentácie a pracovných postupov, validácia metód, neistoty.

·         Kontrolné otázky na skúšobné a kalibračné laboratóriá podľa ISO/IEC17025: 2018

Doba trvania: 
1 deň

Požiadavky:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

• Komplexné výukové materiály 
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí
• Obed a občerstvenie počas prestávok

Cena kurzu:

229,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • 8. október 2020