8D Metóda

Kategória:
školenie
Dátum
3. máj 2021
Miesto konania
Trenčín
Cena:
229 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 3. máj 2021

V mnohých firmách 8D reporty nie sú správne pochopené. Zvyčajne sa tento report považuje za "obranu" proti reklamácii zákazníka. 8D metóda je často podceňovaná, hoci je veľmi dobrým nástrojom pre systematické riešenie externých ale aj interných problémov a zároveň podporuje filozofiu nulového počtu chýb.

Cieľ:

Okrem oboznámenia sa s riadením reklamačných procesov sa účastník naučí efektívne používať Metódu 8D. Práve pracovníci, ktorí nie sú z oddelenia kvality, by mali poskytovať odbornú podporu tímu 8D a dokázať metódu použiť aj pri riešení interných problémov.

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti riadenia kvality, z výroby, vývoja, konštrukcie, nákupu, predaja, servisu a zákazníckeho servisu.

Obsah:

 • Predstavenie metódy 8D, história vzniku
 • Význam použitia v podnikoch
 • Formulár 8D, vysvetlenie štruktúry analýzy
 • Realizácia krokov analýzy D1 až D8, základné princípy
 • Podporné nástroje pri analýze 8D (5W1H, is/is not, Ishikawa, 5Why, Poka yoke)
 • Definícia okamžitých nápravných a dlhodobých preventívnych opatrení
 • Skupinové cvičenia
 • Tipy / výmena skúseností

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Doba trvania:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov

 
 

Všetky termíny:

 • 3. máj 2021