IATF 16949 - výklad normy

školenie

Vaša organizácia sa pripravuje na certifikáciu podľa IATF 16949 a musí zohľadniť aktuálnu interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky oboch štandardov, IATF 16949 a DIN EN ISO 9001, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

Cieľová skupina:

Personál dodávateľa v automobilovom priemysle, ktorý je zapojený do plánovania a postupu certifikácie podľa IATF 16949 v organizácií. Jedná sa najmä o nasledovných pracovníkov

  • výrobný personál
  • personál zaistenia kvality
  • logistickí špecialisti
  • riadiaci pracovníci
  • pracovníci plánovania a vývoja
  • personál zaisťujúci riadenie ľudských zdrojov
  • personál pre rozvoj dodávateľov
  • personál pre zaistenie spokojnosti zákazníka
  • pracovníci údržby

Cieľ školenia:

Výklad normy IATF 16949

Obsah:

  • úvodné požiadavky ISO 9001:2015
  • procesný prístup
  • riadenie rizík a príležitostí
  • história a používanie štandardu
  • zmeny ISO 9001: 2015 s ohľadom na verziu z roku 2008
  • orientácia na webovej stránke iaft
  • požiadavky IATF 16949:2016
  • prehľad hlavných zmien 
  • prechod kapitolami normy a diskusia o nich
  • kritické miesta v štandarde a problémy pri implementácií normy
  • diskusia
  • test

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Žiadne

Zdroje

  • QM System Standard IATF 16949
  • VDA QMC zbierka noriem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 and 19011                                                                     

Dĺžka trvania:

2 dni

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

  • Rozsiahle školiace materiály
  • Skúsený certifikovaný školiteľ s praktickými skúsenosťami
  • Príjemná tréningová atmosféra 
  • Obed a občerstvenie počas prestávok
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

319 € bez DPH za jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.