Špecifické požiadavky zákazníka JLR

školenie

Základné informácie:

Povinnosť dodávateľa JaguarLand Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Špecifické požiadavky zákazníkov.

 

Stanovenie cieľov:

Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníkov ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu JaguarLand Rover.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern JaguarLand Rover. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí. 

 

Obsah školenia:

 • Aktuálny stav požiadaviek JLR pre dodávateľov
 • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k PPAP
 • Doplňujúce požiadavky JLR pre dodávateľov k APQP
 • Všeobecné a záväzné nariadenia
 • Politika, pravidlá, morálny kódex
 • Doplňujúce požiadavky k FMEA
 • Kapacitné požiadavky JLR pre dodávateľov

 

Certifikát :

Po úspešnom absolvovaní  účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu „Špecifické požiadavky zákazníka - Jaguar Land Rover“.

 

Trvanie:

1 deň

 

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

229 € bez DPH za účastníka / 1 deň

 

Zľava:

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

 

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované

storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.