PPAP - Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2, 5. vydanie

školenie

PPAP (Production Part Approval Process) alebo „proces schvaľovania výroby dielov“, je štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby v automobilovom priemysle (stavebným kameňom pre APQP - požiadavky z QS 9000). VDA 2 (Zabezpečenie kvality dodávok) je nemeckou odpoveďou na túto otázku.

Obe požiadavky stanovujú rozsiahle požiadavky na plánovanie zabezpečenia kvality produktu počas sériovej výroby.

"Proces výroby a metóda schvaľovania výroby" obsahuje základné požiadavky na vzorkovanie sériových dielov v automobilovom priemysle. PPAP a zväzok VDA 2 podporuje, aby všetky očakávania zo strany zákazníkov prenikli až k dodávateľom, a tým je výrobok vyrábaný s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníkov.

Cieľ:

Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať  priamo so zákazníkom.

Cieľová skupina:

Zamestnanci, ktorí majú osvojené poznatky z bežných metód vzorkovania v automobilovom priemysle, alebo ich chcú prehĺbiť  a zamestnanci, ktorí vykonávajú  vzorkovanie sériových dielov v praxi.

Obsah:

 • Úvod
 • Úvod do problematiky
 • Použitie v procese vývoja výrobku
 • Prehľad PPAP
 • Prehľad VDA zväzok 2
 • Metóda vzorkovania podľa PPAP
 • Metóda vzorkovania podľa VDA 2
 • Požiadavky a úroveň predkladania PPAP (Submission Level)
 • Dokumentácia týkajúca sa vzorkovania
 • Použitie predpísaných formulárov
 • Doplňujúce ustanovenia a predpisy
 • Špecifické požiadavky zákazníka
 • Špecifické predpisy / formuláre
 • Workshop / práca v skupine
 • Tipy a skúsenosti

Doba trvania:

2 dni

Požiadavky:

Pre účasť na seminári nie sú nutné žiadne zvláštne požiadavky. Znalosť plánovania kvality je výhodou.

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.