Špecifické požiadavky zákazníka BMW

školenie

Základné informácie: 

Požiadavky kladené v rámci projektov pre BMW sú špecifické na jednotlivých dodávateľov v rámci každého projektu. Preto musí mať dodávateľská organizácia maximálne znalosti o všeobecných požiadavkách koncernu a tieto požiadavky jednotlivých značiek vedieť aplikovať v každom oddelení, počnúc vývojom projektu cez uvoľnenie do sériového procesu, až po výrobu náhradných dielov.

 

Stanovenie cieľov:

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov o praktickom používaní požiadaviek v dennej praxi v nadväznosti na základné ISO TS 16949 požiadavky s prepojením VDA noriem, vysvetlenie, pochopenie, naučenie a osvojenie práce s nimi. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať všetky požiadavky k jednotlivým projektom.

 

Cieľová skupina:

Určená pre stredný management (QE,SQA) a manažérov všetkých oddelení v dodávateľských spoločnostiach koncernu BMW.

 

Obsah:

• Portál špecifikovanej automobilky

• Požiadavky v dodávateľskom reťazci

• Projektové požiadavky

• Customer Audit-requirements

 

Certifikát :

Po úspešnom absolvovaní  účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu „Špecifické požiadavky zákazníka - BMW“. Certifikáty vám budú zaslané po úhrade nami zaslanej faktúry.

 

Trvanie:

1 deň

 

Poskytované benefity:

  • Každý účastník obdrží rozsiahle školiace materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
  • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

229 € bez DPH za účastníka / 1 deň

 

Zľava:

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

 

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované

storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.