Metrológia v organizácii

školenie
 Registrácia ukončená
 
4

Cieľ školenia:
Cieľom kurzu je objasniť povinnosti a zodpovednosti firemným metrológom a získať všeobecný komplexný prehľad v oblasti metrológie v organizácii.


Cieľová skupina:
Kurz je vhodný ako pre začínajúcich metrológov, tak pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú metrológiu v organizácii na zodpovednosti; pre zamestnancov organizácií, ktoré pri svojej činnosti využívajú meradlá.


Obsah:

-  Platná slovenská legislatíva

-  Metrologické pojmy

 • Etalón
 • nadväznosť a schémy nadväznosti
 • kalibrácia verzus overenie

-  Druhy a používanie meradiel

-  Správa meradiel

 • označovanie
 • evidencia
 • rekalibračné doby

-  Úvod do štatistiky

-  Určovanie spôsobilosti meradiel MSA (princíp a logická postupnosť)

 

Doba trvania:

1 deň

 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Certifikát
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

299 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.