Harmonizovaná PFMEA

školenie

Nová príručka AIAG & VDA FMEA je revidovaným referenčným manuálom pre automobilový priemysel pre analýzu chýb a možných dôsledkov, ktorý má slúžiť ako návod pre dodávateľov pri dizajne produktu, návrhu a vývoji výrobného procesu a doplnkovej FMEA pre monitorovanie a odozvu systému.

Popis:

Harmonizovaná AIAG & VDA FMEA bola vyvinutá globálnym tímom expertov výrobcov automobilov/ OEM a  dodávateľov prvého stupňa. Nová príručka FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG & VDA, zlepšené príklady a funkčnú bezpečnosť, ktoré sú spojené do nového harmonizovaného, štruktúrovaného prístupu.

Harmonizovaná FMEA obsahuje okrem iného nasledovné zmeny:

- uvedenie nového prístupu v 7 krokoch

- doplnkovú FMEA - MSR (Monitoring and system response)

- nové kritéria pre hodnotenie Závažnosti, Výskytu a Detekcie

- prepojenie medzi Design FMEA a  funkčnou bezpečnosťou ( ISO 26262)

- zameranie na definovanie rozhraní systémov

a iné významné zmeny.

 

Plán prechodu na novú harmonizovanú FMEU zatiaľ nebol oficiálne oznámený, bude komunikovaný zo strany zákazníkov na AIAG Quality Summit v 10/2019. Avšak už teraz je dôležité mať povedomie o zmenách a pripraviť plán na implementáciu nových požiadaviek.

 

Hlavný cieľ kurzu AIAG & VDA FMEA:

Porozumenie štruktúre manuálu VDA & AIAG FMEA

Pochopenie  7-krokového prístupu k analýze rizík  FMEA

Ako implementovať novú referenčnú príručku FMEA v praxi

 

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Školiteľ:

Odborní lektori TQM Slovakia, s.r.o. s rozsiahlymi skúsenosťami s FMEA pri vedení a moderovaní medzinárodných tímov s dlhoročnou praxou

Čo ešte získate:

Máte presvedčivé know-how v aplikácii FMEA.

Vaša odbornosť môže znížiť riziko chýb a znížiť počet chýb.

Preukazujú dôležitú metodickú spôsobilosť.

Doba trvania:

2 dni

Poskytované benefity:

  • Skúsený školiteľ
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

319,- € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.