Analýza chybných dielov z poľa

školenie

Základné informácie:

Cieľom školenia oboznámiť účastníka so štandardom Analýz chýb z poľa a spôsobom jeho implementácie vo svojej organizácií. Je určené dodávateľom všetkých automobilových spoločností (nielen VW). Norma IATF 16949:2016 vyžaduje znalosť tohto štandardu konkrétne v článkoch 10.2.5 a 10.2.6.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci z vývoja, výroby, manažéri, pracovníci zaistenia kvality a predaja v automobilovom priemysle v celom dodávateľskom reťazci, ktorí sa budú spolupodieľať na zavádzaní a rozvoji procesu analýzy chybných dielov z poľa.

 

Obsah školenia:

  • Priebeh procesu analýza chybných dielov z poľa
  • Koncept a posúdenie dielov
  • Skúšobný plán a analýza problému
  • NTF proces/špecifické procesy
  • Indikátory a proces neustáleho zlepšovania
  • Stratégia náhodného výberu a logistika
  • Výmena informácií a dokumentácia
  • Pokyny k implementácií v organizácií
  • Skupinové cvičenia

 

Predpoklady pre účastníkov:

Žiadne špeciálne kvalifikačné predpoklady.

 

Potvrdenie o kvalifikácií:

Osvedčenie o účasti

 

Dĺžka trvania:

2 dni

 

Cena kurzu:

399,- eur

 

Zľava:

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

 

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

 

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované

storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.