FMEA - základné znalosti

FMEA ako metóda slúži na systematickú identifikáciu chýb výrobku a procesu. Pomocou použitia interdisciplinárneho tímu z rôznych organizačných oblastí sa docielia objektívne výsledky. Naši skúsení školitelia Vám prakticky ukážu, ako rozvíjať FMEA, alebo ako podporovať už existujúce postupy.

 

Cieľ:

Spoznáte efektívne využitie kvalitatívnej metódy FMEA. Porozumiete jej a následne ju môžete samostatne použiť na svojom pracovisku v rámci vývoja produktov alebo procesov. Budete schopní optimalizovať Vašu oblasť konštrukcie alebo vývoja z hľadiska kvality, efektívnosti, z vedomostného hľadiska a z hľadiska plánovania.

 

Cieľová skupina:

Seminár je vhodný pre všetkých vývojových a procesných inžinierov a pre všetkých projektových manažérov, ktorí sú začlenení do procesu vývoja výrobku.

 

Časový plán:

aplikácia FMEA metódy na základe skupinovej práce na jednom pripravenom príklade

 

Témy seminárov:

 • FMEA história, ciele a význam v podniku
 • Typy FMEA (systémová, dizajnová, procesná)
 • Tím FMEA a jeho úlohy
 • Realizácia FMEA
  • analýza štruktúry
  • analýza funkcií a požiadaviek
  • analýza chýb
  • analýza opatrení a určenie rizika
  • optimalizácia
 • Systém hodnotenia rizika podľa VDA 4 a AIAG
 • Nástroje kvality odporúčané počas analýzy
 • Najčastejšie chyby pri analýze
 • Prepojenie FMEA s Control plánom, kritické charakteristiky (CC,SC)
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Tipy / výmena skúseností

 

Doba trvania:

2 dni

Požiadavky:

Pre účasť na školení FMEA nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. Základy z oblasti riadenia kvality pre lepšie pochopenie sú výhodou.

 

Poskytované benefity:

 • Školiace materiály a certifikát
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

319,- € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.