Portfólio služieb spoločnosti TQM Slovakia s.r.o. – SOFT SKILLS

Naše služby zahŕňajú:

 • Semináre, tréningy
 • Poradenstvo, konzultácie
 • Podporu projektov, koučing

 

Semináre, tréningy

 

Ponúkame široké spektrum open aj in-house tréningov, ktoré sú vedené skúsenými profesionálmi z praxe.

 

 • Manažment
  • Leadership – efektívne vedenie ľudí /pracovných tímov/
  • Zručnosti leadra:
   • Priame vedenie: inštrukcie, príkazy, kontrola...
   • Koučovanie ako nástroj rozvoja pracovníkov
   • Delegovanie
   • Mediácia ako nástroj nedirektívneho riadenia riešenia konfliktov medzipracovníkmi
   • Hodnotenie pracovníkov – vedenie hodnotiacich rozhovorov
   • Vedenie porádFacilitácia procesov tvorivého riešenia problémov v tíme a tímového rozhodovania
  • Motivácia pracovníkov
  • Budovanie tímu
  • Vedenie ľudí v situácii zmeny a neistoty

 

 

 • Obchod
  • Obchodná komunikácia
  • Obchodné rokovanie
  • Obchodné vyjednávanie – jednanie v zložitých situáciách

 

 

 • Prierezové témy
  • Vyjednávanie /Harvardský model principiálneho vyjednávania/
  • Riešenie konfliktov, náročných situácií a mediácia
  • Asertivita
  • Telefonovanie
  • Riadenie času
  • Vyrovnávanie sa so stresom a relaxačné techniky
  • Prezentačné zručnosti
  • Lektorské zručnosti
  • Osobnostný rozvoj

 

 

 • Špeciálne témy
  • Sociálna práca s klientom a sociálne poradenstvo (rôzne cieľové skupiny: nezamestnaní, handicapovaní, menšiny...)
  • Práca s vylúčenými komunitami
  • Práca s náhradnými rodinami
  • Harassment, mobing, šikana – in

 

 

 • Špecifické témy
  • Rodová rovnosť
  • Zosúladenie pracovného a rodinného života
  • Spracovanie Personálneho auditu
  • Spracovanie Rodového auditu
  • Spracovanie Auditu pracovného a rodinného života