Semináre

 1. TQM Slovakia na 9. celosvetovom meetingu Licenc partnerov VDA QMC 2018 v Berlíne
 2. Úspešný aprílový seminár „Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP zväzku VDA 2, 5. vydanie - LICENC!
 3. Úspešný otvorený seminár IATF 16949:2016 – Rekvalifikačné školenie pre interných/ externých audítorov – LICENC (ID 240)!
 4. Marcový seminár MSA – analýza systému merania
 5. Marcový seminár PSB – Zodpovednosť za výrobok - Licenc
 6. Úspešný otvorený seminár VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 - Licenc
 7. Úspešný otvorený seminár „D/TLD Audity“!
 8. Úspešný otvorený seminár „IATF 16949 – Rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov – LICENC (ID 240)“!
 9. Úspešný otvorený seminár „Formel Q new edition“!
 10. Úspešný otvorený seminár „PSB Zodpovednosť za výrobok – Licenc“
 11. Úspešný otvorený seminár „PPAP, PPF / VDA diel 2 postup vzorkovania“!
 12. Úspešný otvorený seminár "Formel Q – new edition LICENC" v Banskej Bystrici
 13. Úspešný otvorený seminár „VDA 6.3 – Nadstavbové školenie ID 333“!
 14. Úspešný otvorený seminár „VDA 6.3 – kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016“.
 15. Úspešný otvorený seminár „IATF 16949:2016 rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov“!
 16. Ďalší úspešný otvorený Licenc seminár "PSB – Zodpovednosť za výrobok – new edition" v Banskej Bystrici
 17. Úspešný otvorený seminár „VDA 6.3 – kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016“!
 18. Úspešný otvorený seminár „VDA 6.3 nadstavbové školenie z VDA 6.3 (2010) až VDA 6.3 (2016) /ID 333/“!
 19. Úspešný otvorený seminár „VDA 6.3 – kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016“!
 20. Úspešný otvorený seminár „IATF 16949:2016 rekvalifikačné školenie pre interných/externých audítorov“!
 21. Úspešný otvorený seminár „Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2.“!
 22. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“!
 23. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“!
 24. Prvý úspešný licencovaný OPEN seminár „IATF 16949: 2016 – LICENC – základy normy" v Banskej Bystrici.
 25. "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora"
 26. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“!
 27. Prvý úspešný licencovaný seminár „IATF 16949: 2016 – LICENC - základy" vo firme Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín
 28. Úspešný seminár „Management zmeny" vo firme Webasto-Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o., Veľký Meder
 29. "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora"
 30. Touto cestou Vám dávame do pozornosti seminár Validácia procesov.
 31. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“
 32. Licenčný meeting VDA QMC 2016 v Berlíne za účasti TQM Slovakia s.r.o.
 33. Naplnený otvorený seminár „Interný audítor ISO/TS 16949:2009“!
 34. Úspešný seminár „Time management" vo firme Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o. Lozorno
 35. Ďalší úspešný seminár „Systém manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949:2009" vo firme MONTIX a.s. v Českej republike.
 36. Úspešný seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul E" vo firme Brose Bratislava spol.s.r.o..
 37. Úspešná examinácia "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora"
 38. Úspešný otvorený seminár "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 39. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“
 40. Examinácia "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora" vo firme IAC Group Slovakia s.r.o., Lozorno
 41. Naplnený otvorený seminár „Interný audítor ISO/TS 16949:2009“!
 42. Prvý úspešný otvorený Licenc seminár "PSB – Zodpovednosť za výrobok – new edition" v Banskej Bystrici
 43. Úspešná examinácia "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora"
 44. Úspešný otvorený seminár „Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2.“!
 45. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“
 46. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“!
 47. Úspešný otvorený seminár "IMDS 9.0"
 48. Úspešná examinácia "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného audítora" vo firme Kromberg & Schubert s.r.o., Kolárovo.
 49. Úspešný otvorený seminár "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 50. Interné stretnutie TQM Slovakia s. r. o., November 2015
 51. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 modul B II"
 52. Úspešný vnútropodnikový seminár "VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži"
 53. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 modul A + B II"
 54. Úspešný otvorený seminár "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 55. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 - Modul C - Skúška na certifikovaného procesného auditora"
 56. Naplnený otvorený seminár „SPC II. – Expertné znalosti“!
 57. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“
 58. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“
 59. Licenčný meeting VDA QMC 2015 v Berlíne za účasti TQM Slovakia s.r.o.
 60. Úspešný otvorený seminár "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 61. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“
 62. Úspešný otvorený seminár "Metrológia v organizácii"
 63. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“
 64. Úspešný otvorený seminár "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 65. Naplnený otvorený seminár „Metóda vzorkovania dielov podľa PPAP a zväzku VDA 2.“!
 66. Úspešný otvorený seminár "Formel Q"
 67. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II“!
 68. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A"
 69. Naplnený otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“!
 70. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A"
 71. Licenčný meeting VDA QMC 2014
 72. Interné stretnutie TQM Slovakia s.r.o., Júl 2014
 73. Úspešné otvorené školenie "Produktový audit podľa VDA 6.5"
 74. Naplnený otvorený seminár „ Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II “ !
 75. Úspešné otvorené školenie „Interný audítor ISO/TS 16949:2009 – základné znalosti“
 76. Interné stretnutie TQM Slovakia s. r. o. , Január 2014
 77. Úspešný otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“ !
 78. Úspešné otvorené školenie „ FMEA “
 79. Úspešné otvorené školenie "BeOn"
 80. Úspešný otvorený seminár "Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul B II"
 81. Nový tréning v ponuke TQM Slovakia – Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul E
 82. Interné stretnutie TQM Slovakia s.r.o., Jún 2013
 83. Licenčný meeting VDA QMC 2013 v Berlíne za účasti TQM Slovakia s.r.o.!
 84. Úspešné otvorené školenie „Interný audítor ISO/TS 16949:2009“
 85. Úspešné otvorené školenie „Formel Q“
 86. Úspešný otvorený seminár „Procesný audit podľa VDA 6.3 Modul A“