Ukončenie realizácie open školení IATF ID 240

Od 1.10.2018 sa školenie IATF ID 240 bude v zmysle licenčných podmienok VDA QMC realizovať už len formou in-house.

Záujemci, ktorí by si chceli spraviť kvalifikáciu "interný/externý audítor IATF 16949", sa musia zúčastniť 3-dňového školenia IATF ID 211. Po úspešnom absolvovaní testu získajú licencovaný certifikát VDA QMC "IATF 16949 - Qualification for 1st/2nd party auditors".