Harmonizovaná FMEA

Skupina zástupcov automobilového priemyslu (AIAG) a Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA), najvyššie subjekty, o predpisy a osvedčené postupy  v automobilovom priemysle, už 3 roky pracujú na zjednotení chápania FMEA  (Analýza možných chýb a dôsledkov).

Revidovaný proces FMEA je teraz zastúpený týmito etapami:

 

Fáza 1: Definícia rozsahu a plánovanie projektu. 
Fáza 2: Analýza štruktúry 
Fáza 3: Analýza funkcií 
Fáza 4: Analýza zdrojov 
Fáza 5: Analýza rizík 
Fáza 6: Optimalizácia

Bola pridaná nová metóda: FMEA-MSR (FMEA pre monitorovanie a systémovú odozvu), ktorá je zameraná na udržiavanie bezpečného stavu alebo stavu dodržiavania predpisov počas prevádzky klienta.

Ďalšou prekvapivou zmenou je, že základný prvok FMEA - RPN (Priorita rizika) už nemá takú váhu. Hlavným prvkom je teraz AP (Priorita akcie), aby sa znížilo riziko poruchy zamýšľanej funkcie. •      "Odporúčaná akcia", ktorá je tiež všeobecne známa, zo 4. vydania sa zmenila na dva stĺpce: "Preventívna akcia" a "Detekčná akcia"

Red Print (konečná verzia) plánované vydanie nemeckého zäzku FMEA v Máji 2019.

VDA QMC pracuje na vývoji produktu pre školenia, budeme Vás aj naďalej  informovať.