Nová norma ISO 45001:2018, prechod od OHSAS 18001

Prvá svetová norma ISO 45001:2018 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci už nadobudla platnosť !

Dňa 12. marca 2018 bola zverejnená dlho očakávaná norma ISO 45001: 2018 - prvá celosvetová a harmonizovaná norma pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Britský štandard OHSAS 18001 slúžil ako predchodca nového harmonizovaného štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

ISO 45001 kladie väčší dôraz na ochranné a preventívne aspekty než bývalý OHSAS 18001. Tento prístup je v súlade s európskou legislatívou, kde takéto otázky, napríklad hodnotenie pracoviska a vymedzenie hraníc, ako aj zvyšovanie povedomia o rizikových prvkoch, sú už zakotvené v zákonoch, čo robí nový štandard výhodným.