Metrológia - firemný metrológ

Kategória:
školenie
Dátum
30. máj 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
259 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 30. máj 2024

Cieľ školenia:

 

Cieľom školenia je objasniť povinnosti a zodpovednosti firemného metrológa a získať všeobecný prehľad v oblasti metrológie.

Cieľová skupina:
Kurz je vhodný ako pre začínajúcich metrológov, tak pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú metrológiu v organizácii na zodpovednosti; pre zamestnancov organizácií, ktoré pri svojej činnosti využívajú meradlá.

Obsah:

*  Platná slovenská legislatíva

*  Metrologické pojmy

 • Etalón
 • nadväznosť a schémy nadväznosti
 • kalibrácia verzus overenie

*  Druhy a používanie meradiel

*  Správa meradiel

 • označovanie
 • evidencia
 • rekalibračné doby

*  Úvod do štatistiky

*  Určovanie spôsobilosti meradiel MSA (princíp a logická postupnosť)

Doba trvania:

1 deň

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

259 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 30. máj 2024