Projektový manažment

školenie
 Termín dohodou
 
0

V priemyseliných odvetviach, ako automobilový priemysel, elektrotechnika, ale aj strojárstvo a IT sektor, kladie neustále tlak na znižovanie trvania vývoja a nábehu nových projektov.

Projekty, ako zámery, ktoré sú vo svojej podstate charakteristické jedinečnosťou ich celkových podmienok, sa medzičasom stali bežnou záležitosťou. Práve prelomová stratégia Six-sigma požaduje praktické projektové riadenie, ak sa predpokladané výsledky majú dostaviť v čo najkratšom čase. V projekte musí skupina pracovníkov zvládnuť veľké množstvo navzájom závislých a prepojených úloh pri dodržaní stanovenej kvality, termínov a nákladov.

Stanovenie cieľa:

Zoznámite sa s metódami projektového riadenia orientovanými na prax. Pomocou primeraných metód budú na názornom príklade projektu prezentované a prakticky vyskúšané postupy inicializácie, plánovania a realizácie projektov.

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú získať prehľad o metódach projektového riadenia.

Obsah:

 

1. Deň

 • Definícia a základy projektového riadenia
 • Náklady a prínosy projektov
 • Projektový zámer a jeho zhodnotenie, analýza nákladov a prínosov
 • Ciele v projekte, vyjasnenie zadania, analýza prostredia
 • Plánovanie v projekte
  - Plán projektovej štruktúry
  - Priebehy a termíny
  - Náklady a zdroje
  - Nebezpečenstvo a riziko

 

2. deň

 • Organizácia projektu
  - Zodpovednosť a kompetencia
  - Rozhrania k oddeleniam a iným projektom
 • Nástroje IT
  - PM-Software
  - Prepojenie na riadenie podniku
  - Web
 • Realizácia projektu
  - Začiatok
  - Dosiahnutie pokroku
  - Možnosti riadenia
  - Zmeny
  - Záver
  - Kvalita v projekte
  - Dokumentácia a informácie
 • Ukončenie projektu

 

Doba trvania:

2 dni.

 

Metódy:

Vstupy lektora, diskusie, skupinová práca, simulácia v projektových tímoch, krátke prezentácie skupinových prác s okruhmi spätnej väzby.

 

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Certifikát kvalifikácie
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.