VDA 5 (3. vydanie 2021)

školenie
 Termín dohodou
 
13

VDA 5, 3. vydanie 2021 s novým názvom „Procesy merania a skúšania, vhodnosť plánovania a manažment“. Pre dosiahnutie lepšej použiteľnosti v praxi pre užívateľa je dôraz kladený na zrozumiteľnosť metodiky VDA.

Na seminári budú vysvetlené metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov podľa VDA 5.

Cieľ:
Vyhodnocovať spôsobilosť meracích systémov. Pomocou postupov VDA 5 kategorizovať meracie systémy a plánovať ich využitie.

Obsah: 

  - Vyjasnenie pojmov a definícií podľa VDA 5

-  Cieľ a význam analýzy meracích systémov

-  Analýza meracích systémov, vysvetlenie procesu

-  Odporučenie pre nastavenie meracích systémov

-  Vyhodnotenie výsledkov analýzy meracích systémov

 

Dĺžka trvania:

1 deň

Poskytované benefity:

  • Komplexné výukové materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok (prezenčná forma)
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

259 € bez DPH na jedného účastníka.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov