VDA 6.7 Audit procesu – výrobné prostriedky

školenie
 Termín dohodou
 
0

Audit procesu

Výrobné prostriedky - zahŕňa problematiku výkonu procesných auditov pre kusovú výrobu so zameraním na výkon auditov v PVS.

V mnohých oblastiach hospodárstva je v týchto dňoch "komplexný" Systém manažérstva kvality neoddeliteľnou súčasťou stratégie firmy a vytvára organizačné podmienky požadované pre splnenie vysokých požiadaviek na kvalitu produktov a procesov. Systémové audity sú vykonávané v plánovaných intervaloch, aby overili účinnosť systémov riadenia kvality.

Stále kratšie časové rozpätie, od počiatočného konceptu po nový výrobok alebo službu, pripravený pre trh, neustále vyžaduje väčšie paralelné vykonávanie pracovných operácií a sekvencií v mnohých oblastiach spoločnosti. To znamená, že väčšie požiadavky sú kladené na procesy.

Kontroly podľa prevádzkovateľov samotných a zníženie množstva inšpekcií prevádzkovateľovi, popritom spĺňať rastúce požiadavky na kvalitu, možno dosiahnuť iba s použitím schopných a riadených procesov.

Samozrejme, že sa to týka procesu tvorby produktov a výroby / procesu vytvárania služieb a poskytovanie služieb.

Podnikové procesy musia byť neustále monitorované, aby bola zaistená ich spoľahlivosť. Je nutné zaviesť rýchle kontrolné mechanizmy a nápravné opatrenia v prípade zistenia nezhody.

Obsah:

  • výkon auditu v predsériovej výrobe
  • špecifické požiadavky v predsériovej výrobe
  • identifikácia rizík
  • systém hodnotenia

Trvanie:

2 dni

Predpoklady:

Pre účasť nie sú požadované žiadne predbežné špecifické znalosti.

Poskytované benefity:

  • Komplexné výukové materiály
  • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.