ISO 9001:2015 - výklad normy

školenie
 Termín dohodou
 
1

Ukážeme Vám, ako rýchlo a prakticky môžete vstúpiť do efektívneho riadenia manažérstva kvality. Profitujte zo skúsenosti nášho top školiteľa a urobte s nami spoločne prvý krok k zostaveniu manažmentu kvality, k tvorbe dokumentácie ako je príručka kvality, popisy procesov a pracovné postupy. Po rozsiahlom intenzívnom tréningu sa môžete aktívne podieľať na budovaní alebo ďalšom rozvíjaní systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti. A to bez predchádzajúcej skúsenosti!

Cieľová skupina:

Pracovníci, ktorí sa chcú podieľať na zavádzaní alebo ďalšom rozvoji systému manažérstva kvality ako aj osoby, ktoré si chcú osvojiť základné poznatky v oblasti manažérstva kvality.

Obsah:

 • Úvod do systému manažérstva kvality
 • Základné poznatky z manažérstva kvality
 • Vývoj, význam a použitie systému manažérstva kvality
 • Normy pre systémy manažérstva kvality
 • Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2015
 • Úlohy v manažérstve kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie kvality)
 • Základy procesného manažérstva

Ukážkové prípady z praxe sú modernou tréningovou metódou, garantujú možnosť jednoduchej aplikácie. Naučíte sa, ako zaviesť systém manažérstva kvality s jeho základnými zásadami, štruktúrami, postupmi a zodpovednosťami. Budú Vám prezentované základy noriem rady ISO 9000 a ich uplatnenie a možnosti zavedenia procesne orientovaných systémov manažérstva kvality.

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka.

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.