Formel Q (aktuálne 6. vydanie 2022)

Kategória:
školenie
Dátum
9. september 2024 - 10. september 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 9. september 2024 do 10. september 2024

Formel Q ako zmluvne záväzný dokument pre dodávateľov koncernu Volkswagen predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci.

Stanovený cieľ:

Pochopenie špecifických požiadaviek zákazníka z jednotlivých častí Formel Q. Formel Q - Konkret, Formel Q - Spôsobilosť a Formel Q - Nové diely Integrál.

Cieľová skupina:

Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi a dodávateľmi v rámci dodávateľsko odberateľského reťazca koncernu Volkswagen. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah:

 

 • VW ako značka a súčasti VW
 • Prehľad štandardov a požiadaviek a nadväznosť
 • Prehľad špecifických dokumentov VW
 • Formel Q Konkret
 • Formel Q Nové diely Integral
 • Formel Q Spôsobilosť
 • VDA štandardy
 • Požiadavky na subdodávateľov
 • Prehľad aplikácií na VW KBP

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Trvanie:

2 dni

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s audítorskou praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Cena:

369 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Spracovanie osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 9. september 2024 do 10. september 2024