Zoznam

Aktuálne ponúkame 74 položiek.

01
november
2019
1. november 2019
in-house
Trvanie: 1 deň
27
november
2023
27. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 27. november 2023 / Cena: 259 € bez DPH
30
október
2023
30. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 30. október 2023 / Cena: 259 € bez DPH
13
november
2023
školenie
13. november 2023 - 14. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 13.-14. november 2023 / Cena: 369 € bez DPH
03
máj
2021
3. máj 2021
Trenčín (prípadne ON-LINE)
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
školenie
1. november 2019
in-house
Trvanie: 1 deň
11
október
2023
11. október 2023 - 12. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 11.-12. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
27
marec
2023
školenie
27. marec 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: september 2023 / Cena: 269 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
in-house
in-house
01
november
2019
školenie
1. november 2019 - 2. november 2019
in-house
Doba trvania: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
in-house
01
november
2019
1. november 2019
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Doba trvania: 2 dni
09
október
2023
9. október 2023 - 10. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 09.-10. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
16
október
2023
16. október 2023 - 17. október 2023
prezencia TRENČÍN
Termín: 16.-17. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
12
september
2022
12. september 2022
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: október 2023 / Cena: 259 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Doba trvania: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: podľa rozsahu
25
október
2023
25. október 2023 - 26. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 25.-26. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
25
október
2023
25. október 2023 - 27. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 25.-27. október 2023 / Cena: 419 € bez DPH
24
november
2023
24. november 2023
ON-LINE
Termín: 24. november 2023 / Cena: 259 € bez DPH
08
júl
2021
8. júl 2021 - 9. júl 2021
Trenčín (prípadne ON-LINE)
Doba trvania: 2 dni
28
september
2020
28. september 2020 - 29. september 2020
Trenčín
Doba trvania: 2 dni
22
september
2023
22. september 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: november 2023 / Cena: 259 € bez DPH
06
apríl
2023
6. apríl 2023
ON-LINE
Termín: september 2023 / Cena: 259 € bez DPH
29
máj
2023
29. máj 2023
prezencia TRENČÍN
Termín: september 2023 / Cena: 259 € bez DPH
18
jún
2021
18. jún 2021
Trenčín (prípadne ON-LINE)
Doba trvania: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Doba trvania: 1 deň
19
október
2020
19. október 2020
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019 - 2. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
školenie
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019 - 2. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
školenie
1. november 2019 - 2. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
14
december
2023
14. december 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 14. december 2023 / Cena: 259 € bez DPH
28
november
2023
28. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 28. november 2023 / Cena: 259 € bez DPH
12
október
2020
12. október 2020 - 13. október 2020
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
školenie
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
24
júl
2023
24. júl 2023 - 25. júl 2023
ON-LINE
Termín: október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 20 dní
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 10 dní
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
03
október
2023
3. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 03. október 2023 / Cena: 259 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
06
november
2023
6. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 06. november 2023 / Cena: 259 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
03
november
2021
3. november 2021
Trenčín, ON-LINE
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
29
november
2023
29. november 2023 - 30. november 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 29.-30. november 2023 / Cena: 369 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
18
jún
2021
školenie
18. jún 2021
Trenčín (prípadne ON-LINE)
Trvanie: 1 deň
16
december
2019
školenie
16. december 2019 - 17. december 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
18
október
2023
18. október 2023 - 19. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 18.-19. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
07
august
2023
7. august 2023
ON-LINE
Termín: október 2023 / Cena: 259 € bez DPH
04
október
2023
4. október 2023 - 5. október 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 04.-05. október 2023 / Cena: 369 € bez DPH
10
október
2022
10. október 2022 - 11. október 2022
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: / Cena: 369 € bez DPH
20
november
2023
20. november 2023
ON-LINE
Termín: 20. november 2023 / Cena: 219 € bez DPH
28
september
2023
28. september 2023
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Termín: 28. september 2023 / Cena: 259 € bez DPH
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 2 dni
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň
01
november
2019
1. november 2019
Trenčín
Trvanie: 1 deň