VDA 6.3 - Audit procesu / nelicenc (vydanie 2023)

Kategória:
školenie
Dátum
16. september 2024 - 17. september 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 16. september 2024 do 17. september 2024

Základné informácie:

VDA 6.3 je jeden z najbežnejšie využívaných prístupov audítovania procesu, a to nielen v automobilovom priemysle.

Školenie VDA 6.3 účastníkov zoznámi s procesom hodnotenia rizika, požiadaviek normy na previerku procesu, očakávaniami zákazníkov a s náväznosťou na iné hodnotniace systémy.

Počas školenia je diskutovaných 58 otázok VDA 6.3 s ohľadom na posúdenie procesu výroby.

Cieľová skupina:

Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácií (interné) alebo v ich dodávateľskej sieti (externé).

Obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Základné rozdelenie auditov
 • Techniky auditov procesu
 • Požiadavky na kvalifikáciu audítorov
 • Plánovanie, realizácia, reporting, uzatvorenie auditu
 • Procesné prvky P2 – P7 =>stručný prehľad
 • Otázky katalógu vda 6.3
 • Predstavenie formuláru vda 6.3 => application tool + excel
 • Otázky
 • Diskusia
 • Best practice

Tieto kroky školenia vás prevedú špecifickými požiadavkami pre procesných audítorov a umožnia implementáciu v automobilovom priemysle. Tieto základy sú určené na procesy upravenia, stabilizácie a skvalitnenia a sú k nim priložené cvičenia a prípadové štúdie. Cieľ je zaistenie spoľahlivého vyhodnotenia auditov.

Doba trvania:

2 dni

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

369 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA QMC.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 
 

Všetky termíny:

 • Od 16. september 2024 do 17. september 2024