SPC I - základné znalosti

Kategória:
školenie
Dátum
24. október 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
259 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 24. október 2024

Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa dnes používajú štatistické metódy. Cieľom je ovládanie procesu, znižovanie nákladov na skúšanie a následne na chod jednotlivých procesov. Dáme Vám praktické príklady toho, čo stojí za metódou SPC a ako sa môže metóda správne aplikovať v praxi.

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje komplexný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti riadenia a zabezpečovania kvality, z výroby, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa chcú s témou SPC oboznámiť.

Obsah:

           •        Základné pojmy v SPC

•        Nástroje spadajúce do skupiny SPC I

•        Vývojový diagram

•        Ishikawa diagram, N/3

•        Zberný hárok, stratifikácia

•        Histogram, normalita

•        Pareto diagram

•        Regulačný graf, stabilita

•        Spôsobilosť (proces, stroj)

•        Korelačný diagram

         •        Úlohy na overovanie pojmov

           •        Tipy/výmena skúseností

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

  • Kvalitné a rozsiahle školiace podklady
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná tréningová atmosféra 
  • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
  • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

259 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • 24. október 2024