VDA 2 - PPF / Schvaľovanie výrobného procesu a produktu - ON-LINE

Kategória:
školenie
Dátum
10. október 2024 - 11. október 2024
ON-LINE
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 10. október 2024 do 11. október 2024

Základné informácie:

Zväzok VDA 2 ,,Zabezpečenie kvality dodávok,, (Výrobný proces a uvoľnenie produktu - PPF) popisuje základné požiadavky na proces vzorkovania a schvaľovania sériových dielov.  Ako integrovaná súčasť plánovania kvality definuje štruktúru a rozsah relevantných dokumentov a dielov pre zákazníka. Tým je zabezpečené, že očakávania a požiadavky zákazníka sú pochopené a implementované.

Nové prepracované vydanie VDA 2 z roku 2020 je prirodzenou reakciou na globalizáciu a digitalizáciu automobilového priemyslu. Neustále rastúci tlak na znižovanie nákladov a zároveň rastúce riziko pre rozsah dodávok v súvislosti s kvalitou a vývojom produktu vyžadujú efektívnu súhru medzi uvoľnením výrobných procesov a produktov. Toto je možné dosiahnuť len vďaka vzájomnej spolupráci medzi zákazníkom a organizáciou, na ktorú nové vydanie VDA 2 kladie výrazný dôraz.

Cieľová skupina:

Tento tréning je vhodný pre manažérov kvality,  inžinierov kvality, pracovníkov nákupu, vývoja, logistiky alebo výroby, pre ktorých sú relevantné úlohy týkajúce sa kvality.

Obsah:

Počas školenia sa účastníci oboznámia s obsahom a štruktúrou zväzku VDA 2 a príslušnej dokumentácie. Naučia sa, čo znamená efektívne uvoľňovanie procesov a produktov. Je vysvetlená logická postupnosť jednotlivých krokov od plánovania PPF, cez uvoľnenie procesu a produktu až po prípravu, predloženie a schválenie dokumentácie. Diskutované sú tiež témy týkajúce sa manažmentu zmien, malosériovej výroby, vzorkovania variant produktov alebo iné špeciálne prípady. 

Doba trvania:

2 dni

Poskytované benefity:

  • Komplexné výukové materiály
  • Skúsený, odborný školiteľ s praxou
  • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
  • Príjemná školiaca atmosféra 
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

369 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 10. október 2024 do 11. október 2024